1 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ BELEDİYELERCE KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK KULLANIMI: BALÇOVA SEMTEVLERİ
THE USE OF ACTIVE LABOR MARKET POLICIES THROUGH MUNICIPALITIES TO INCREASE WOMEN’S EMPLOYMENT: BALCOVA NEIGHBORHOOD HOUSE
Hatice Nur Germir
pnd
2 ANALYSIS OF GOVERNANCE AND CIVIL SOCIETY SUBJECTS IN TRAKYA REGION
Şerife Kuzgun
pnd
3 ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ HEMŞİRELİK SÜRECİNDE UYGULAMA
NURSING PROCESS APPLICATION IN CRITICAL THINKING
Belgin YILDIRIM , Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
pnd
4 İŞLETMELERDE YÖNETİCİ ADAYI HAVUZU YÖNTEMİYLE, YÖNETİCİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ (THY UYGULAMASI)
PROCESS OF CANDIDATE MANAGER SELECTION BY CANDIDATE MANAGER POOL METHOD IN ENTERPRISES (TURKISH AIRLINES EXAMPLE)
C. Gazi Uçkun, Hasan Latif, Ömer Faruk Öztürk
pnd
5 BAZI ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNA YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ (Gümüşova Meslek Yüksekokulu Örneği)
DETERMINATION OF SOME OF ASSOCIATE STUDENTS’ APPROACHES TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUBJECT
Selman AKSOY , Bekir ÇEVİK
pnd
6 EĞİTİM KURUMLARINDA KURUMSAL KİMLİK, KURUMSAL İMAJ VE EĞİTİME KATKISI
CONTRIBUTIONS OF CORPORATE IMAGE AND CORPORATE IDENTİTY AT THE EDUCATIONAL INSTITUTES
Gültekin ERDAL , İsmet GÜCÜYENER , Kelime ERDAL
pnd
7 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN
FACTORS AFFECTING THE SUCCESS IN MATHEMATICS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: IN TERMS OF STUDENTS’ OPINIONS
Yusuf KAYA , Serkan ÖZDEMİR , Emine UTKUN
pnd
8 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YAPISI VE İNSANİ İLİŞKİLER İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖRNEĞİ Gazi UÇKUN , Seher Uçkun , Barış DEMİR , Ayhan Gültekin pnd
9 PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PC_SIMU YAZILIMININ KULLANIMI
USAGE OF PC_SIMU SOFTWARE IN PLC PROGRAMMING EDUCATION
ENGİN UFUK ERGÜL , CENK GEZEGİN
pnd
10 SINIFLA VE GRUPLA TARTIŞMA YÖNTEMLERİNİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
CLASS AND GROUP DISCUSSION METHODS EFFECT OF HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT
Okan SARIGÖZ
pnd
11 VAKUM VE ISI İLE ŞEKİL VERİLEN BİR ÜRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI KALINLIK DAĞILIMI TESPİTİ
COMPARATIVE THERMOFORMED PRODUCT THICKNESS DETERMINATION
Olcay EKŞİ , Selçuk ERDOĞAN
pnd
12 VERGİ HUKUKUNDA İRADİ TEMSİL
VOLUNTARY REPRESENTATION IN TAX LAW
Hatice Yurtsever
pnd
13 GAZETE KAĞIDINDA BASKI BASINCININ NOKTA KAZANCINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF WEIGTING PRESSURE’S EFFECT ON DOT GAIN IN NEWSPRINT PAPER
Cengiz ŞAHİN , Zafer ÖZOMAY , Bekir KESKİN
pnd
14 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ
Ahmet NAYİR
pnd