1 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
IN EDUCATIONAL PROCESS OF SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL HIGH SCHOOLS, THE PROBLEMS ENCOUNTEREDIN TERMS OF APPLICATION AND SOLUTION PROPOSALS
İbrahim Emre GÖKTÜRK , Mehmet Ali AKTAŞ , Ülkü GÖKTÜRK
pnd
2 BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
CAREER EXPECTATIONS AND THE CHALLENGES OF INSTRUCTORS IN INFORMATION AGE
Ali GANİYUSUFOĞLU
pnd
3 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
THE NECESSITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EDUCATION AT VOCATION SCHOOLS
Alper Tunga ÖZGÜLER , Tarkan KOCA
pnd
4 İNOVASYON YETENEĞİNİN ARTIRILMASINDA ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ROLÜ
INNOVATION ABILITY OF IMPROVING THE ROLE OF UNIVERSITY INDUSTRIAL COOPERATION AND VOCATIONAL COLLEGES
Asiye Yüksel, Gazi Uçkun, Güler Dinçel, Barış Demir
pnd
5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ
Başak DOĞAN , Mümin ESER
pnd
6 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF EDUCATION AND TRAINING PERIOD AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
Dursun ÖZGÜLER , Tarkan KOCA , Alper Tunga ÖZGÜLER
pnd
7 EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ELİF YÜCEBAŞ, GÖNÜL ALKAN, HANDE GÜL ATASAĞUN, HÜSEYİN AVNİ EGELİ
pnd
8 BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ”
STUDENT-CENTERED EDUCATION IN VOCATIONAL COLLEGES DURING BOLOGNA PROCESS,"TEACHING STAFF FEEDBACK"
Gazi Uçkun, Barış Demir, Seher Uçkun, Orkun Konak
pnd
9 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği)
PROBLEMS OF EASTERN ANATOLIA REGION VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS (Kağızman Vocational School Students Sample)
Selda GEYİK YILDIRIM
pnd
10 MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ PROGRAMINDA “KOROZYON VE KOROZYONA DAYANIKLI MALZEMELER” DERSİNİN ZORUNLU OLARAK OKUTULMASI
TEACHING "CORROSION AND CORROSION-RESISTANT MATERIALS" CLASS AS A MUST COURSE IN MATERIAL AND MATERIAL PROCESSING TECHNOLOGIES PROGRAM
Hüsnü GERENGİ , Mine KURTAY
pnd
11 LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARINDA OKUTULAN ELASTOMER TEKNOLOJİSİ DERSİ İÇERİĞİNİN OLUŞTURULMASI
THE CREATION OF THE CONTENT OF THE ELASTOMER TECHNOLOGY COURSE TAUGHT AT RUBBER AND PLASTICS TECHNOLOGY PROGRAMS
Hüsnü Gerengi , Gasim Altundal
pnd
12 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ANALYSIS OF THE RENOVATIONS IN STUDENT DISCIPLINARY LAW FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER THE STUDENT DISCIPLINARY REGULATIONS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WHICH BECAME EFFECTIVE BY BEING PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE NO. 28388 ON AUGUST 18, 2012
Işıl Tüzün Arpacıoğlu , Şükran Morgül
pnd
13 DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
IMPACT ON PROBLEM SOLVING SKILLS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL: AN APPLICATION ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Semra TETİK, Ayşen AÇIKGÖZ
pnd
14 MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION THE LEVEL OF AWARENESS IN VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ABOUT THEIR PROGRAM PREFERENCES
Türkay TÜRKOĞLU, Erdoğan GAVCAR, Halit BÜYÜKSAKALLI
pnd
15 TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE IMPACT OF HISTORICAL MOVIES OR SERIES ON RAISING THE INTEREST FOR HISTORY
Sezai ÖZTAŞ, Nihat Kamil ANIL, Bülent KILIÇ
pnd