Ejovoc Aralık 2016 2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi Özel Sayısı
Ejovoc December 2016 Special Issue 2nd International Multidisciplinary Eurasian Congress
1 KIZILÇAM VE KARAÇAM KABUK MİKTARI VE KULLANIM OLANAKLARI
THE AMOUNT OF BARK AND USAGE POTENTIAL FOR RED PINE KIZILÇAM (PINUS BRUTIA TEN.) VE BLACK PINE (PINUS NIGRA ARN. SUBSP. PALLASIANA)
İsmail DUTKUNER, İbrahim KOPARAN
pdf
2 KIZILÇAM AĞAÇ KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN TANENİN TUTKAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ
TANNIN WHICH OBTAINED FROM RED PINE TREE BARK EVALUATED AS ADHESIVE
Hasan ÖZDEMİR, Mualla BALABAN UÇAR
pdf
3 GÜRGENTEPE (ORDU, TÜRKİYE) İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN YEREL ARMUT ÇEŞİTLERİNİN MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLİKLERİ
FRUIT AND TREE CHARACTERISTICS OF LOCAL PEAR CULTIVARS GROWN IN GÜRGENTEPE COUNTY (ORDU PROVINCE, TURKEY)
Derya KILIÇ, S. Zeki BOSTAN
pdf
4 KESTANE (CASTANEA SATİVA MİLL.) ODUNUNUN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ
ADSORPTION PROPERTIES OF CHESTNUT (CASTANEA SATIVA MILL.) WOOD
Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Sebahattin TİRYAKİ
pdf
5 ÇEŞİTLİ AĞAÇ TÜRLERİNE AİT DOĞAL RENK VE PARLAKLIK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Natural Color and Brightness Value for the Various Types of Wood
Mustafa ORDU, Sait Dündar SOFUOĞLU
pdf
6 THREE DİMENSIONAL MODELING OF ROCK QUALITY DESIGNATION (RQD) IN A LIMESTONE QUARRY (TRABZON, TURKEY)
Şener ALİYAZICIOĞLU, Kadir KARAMAN, Ferdi CİHANGİR, Bayram ERÇIKDI, Ayhan KESİMAL
pdf
7 DEĞİŞİK VEJETASYON DÖNEMLERİNE KADAR UYGULANAN FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ BİBERDE MEYDANA GETİRDİĞİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
DETERMINATION OF PHYSIOLOGICAL CHANGES OCCURRED BY THE APPLICATION OF VARIOUS SALT CONCENTRATION IN DIFFERENT VEGETATION PERIODS IN PEPPER
Murat DEVECİ, Merve BORA
pdf
8 COMPARISON OF YIELD, FRUIT QUALITY AND LEAF NUTRIENT CONTENT OF SOME PEAR CULTIVARS
BAZI ARMUT ÇEŞITLERININ VERIM, MEYVE KALITESI VE YAPRAK BESIN İÇERIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ali İKİNCİ, İbrahim BOLAT
pdf
9 BAZI RHAMNUS TÜRLERININ KÖK EKSTRAKTLARININ DİABETLİ MUS MUSCULUS KAN ŞEKER DEĞERLERİNE ETKİSİ
SOME RHAMNUS ROOT EXTRACT DIABETIC ALBINO MUS MUSCULUS OF THE EFFECT ON BLOOD GLUCOSE VALUES
Ayhan GÜLER, Erdal BİNGÖL
pdf
10 TAGUCHİ VE KLASİK DENEYSEL TASARIM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İNCE FİLM KAPLAMALARIN AŞINMA DAVRANIŞI
A COMPARISON OF TAGUCHI METHODS AND CLASSICAL EXPERIMENTAL DESIGN: AN EXPERIMENTAL STUDY ON THEWEAR BEHAVIOR OF THIN FILM COATINGS
Ayhan AYTAÇ, Muhammet İLİVAN, Uğur ÖZTÜRK
pdf
11 ZORLAŞTIRILMIŞ ŞARTLARDA DAMAR TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖRÜNTÜ ALMA SIKLIKLARININ GÖZLEM YOLUYLA TESPİTİ
DETECTION OF PATTERN RETRIVAL TIMES IN VEIN RECOGNITION SYSTEMS
Tuğrul AKTAŞ, Murat GÖK
pdf
12 FARKLI SALINIM BARASI SEÇİMLERİNİN OPTİMAL GÜÇ AKIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DIFFERENT SLACK BUS SELECTION ON THE OPTIMAL POWER FLOW
Serdar ÖZYÖN, Celal YAŞAR
pdf
13 FARKLI KİMYASAL KATKILAR İLE ÜRETİLEN BETONLAR ÜZERİNDE MAGNEZYUM SÜLFAT VE SODYUM KLORÜR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Effects of Magnesium Sulphate and Sodium Chloride on Concretes Produced by Different Chemical Additives
İlknur BEKEM KARA, Cuma KARA
pdf
14 SEPİYOLİTLİ HARÇLARIN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF MORTARS WITH SEPIOLITE
Abdullah DEMİR
pdf
15 Tİ-6AL-4V’ NİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN, TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KUVVET SİNYALLERİNE ETKİSİ
THE IMPACTS OF CUTTING PARAMETERS IN MILLING OF TI-6AL-4V ON VIBRATION, ACOUSTIC EMISSION AND FORCE SIGNALS
Burcu TOPRAK, M.Fatih ÇAĞLAR, Oğuz ÇOLAK, Mustafa BAYHAN
pdf
16 TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİDEN YAPILANMA
RENEWABLE ENERGY POLICIES OF TURKEY : REENGINEERING IN RENEWABLES
Alaeddin BOBAT, Necmi ÖZDEMİR
pdf
17 KURUMSAL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINDA HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU
FUNCTION OF PUBLIC RELATIONS IN CORPORATE CITIZENSHIP BEHAVIOUR
M.Erhan SUMMAK
pdf
18 TÜRKİYE’DE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR
CASE STUDIES OF UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION FOR THE TECHNICAL TEXTILES DEVELOPMENT IN TURKEY
Gizem Karakan GÜNAYDIN, Yusuf KAYA
pdf