1 YÖNETİCİLERİN ASİSTANLARINDAN VE ÖĞRENCİLERİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Evrim MAYATÜRK AKYOL, İlham YILMAZ, Filiz YURTTAŞER
pnd
2 Yönetici ve Yönetici Asistanlarının Gözünden Yönetici Asistanlarının Mesleki Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Gamze AY, Özgür Doğan GÜRCÜ
pnd
3 Yönetici Asistanlığı İçin İş Kriterleri Analizi: kariyer.net Örneği
Özkan AL, Mehmet Fatih KARACA, Ersin IRK
pnd
4 Büro Yönetiminde Yeni Bir Model: Sanal Sekreterlik Hizmetleri
Mümine TAYAN COŞKUN
pnd
5 Yöneticilerin SA-8000 Sosyal Sorumluluk Standartlarına İlişkin Tutumları
Hasan TUTAR, Mehmet ALTINÖZ, Demet ÇAKIROĞLU, Serdar ÇÖP
pnd
6 Bilgi Toplumu Sürecinin Liderlik Tipolojisine Etkisi ve Geleceğin Liderlik Tanımlaması
Bora BALUN, Gazanfer ERBAY
pnd
7 Yükseköğretimde Uygulanan Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programına Yönelik Avukat Görüşleri
Hülya GÜRSOY
pnd
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
Pınar ÖZDEMİR KARACA, Hülya ÇELİKER, Kayhan Selçuk KARACA
pnd
9 KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda Öğrencilerin Yönetici Asistanlığı Mesleğine Bakış Açısı
İslam DANIŞMAZ, Merve ÇUBUKCU, Leyla KAR, Damla Nur YIRTICI
pnd
10 Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Etkililik-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
Bahriye TERLEMEZ, Filiz DİLEK, Neslihan DEMİR
pnd
11 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Kariyer Yönetimleri Üzerine Bir İnceleme
Serap ATEŞ, Şerif KARAHAN
pnd
12 Ön Lisans Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
E. Ebru ŞENTÜRK, Kevser BURAN
pnd
13 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik ile Mesleki Sonuç Beklentisi İlişkisi: (KMYO Örneği)
C. Gazi UÇKUN, Seher UÇKUN, Burcu ÜZÜM
pnd
14 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Kariyer Engelleri Algısına Yönelik Bir Araştırma
Kevser BURAN, E. Ebru ŞENTÜRK
pnd
15 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Muhammet ATALAY, Enes ÇELİK, Harun BAYER
pnd
16 Yönetici Asistanlarının Bilgi Teknolojilerini Kullanım Durumları Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Uygulaması
Mualla AKÇADAĞ, Ebru AYKAN
pnd
17 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojisine Yönelik Tutumları
Bülent BAYRAKTAR, Mahmut VURAL
pnd
18 Büro Teknolojilerinin Kullanımı: Söğüt MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Yeliz YEŞİL, Mehmet Süleyman YILDIRIM, Murat TOKBAŞ
pnd
19 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Büro Teknolojileri Farkındalığı ve Kullanım Düzeyleri
Sami ACAR, Nimet Özgül ÜNSAL KÖSE, Açelya ÖZER
pnd
20 Yönetici Asistanlarının Duygusal Zekâları ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Uygulama Çalışması
Öznur AKTAŞ, İsmet KAYA
pnd
21 Değişen Rekabet Ortamı ve Büro Yönetimi Arasındaki İlişkide Motivasyon Faktörünün Önemi Bir Örnek Olay Çalışması
Şermin ŞENTURAN, Nesibe ŞENTÜRK, Nesrin ŞENTÜRK
pnd
22 Tıbbi Sekreterlerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği
Özlem KÜÇÜKLER, Narfide MERGEN
pnd
23 Psikolojik Güçlendirme Kavramının Engelli Çalışanlar Üzerinde Kurumsal Açıdan İncelenmesi
Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR, Orkun ŞEN, Bülent ATMACAN
pnd
24 Örgütsel Bağlılık ve İşle Bütünleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Örneği
Handan KARTAL, Lütfiye İŞLER, Yasemin BİLİŞLİ
pnd
25 Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma
Zekai ÖZTÜRK, Nesrin KAHRAMAN
pnd
26 Polislerin Etkili İletişime Yönelik Görüşleri: Edirne İli Örneği
Fehmi Volkan AKYÖN, Şule Aydın TÜKELTÜRK, Aydın AKÇAN
pnd
27 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Seher UÇKUN, Barış DEMİR, Asiye YÜKSEL, C. Gazi UÇKUN
pnd
28 Yetkili Kamu Görevlisince İşlenen Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu
Nazmiye ÖZENBAŞ
pnd
29 Tıp Sekreterlerinin Hizmet İçi Eğitime Bakış Açıları: Eskişehir İlinde Bir Araştırma
Yeliz YEŞİL, Ayşe KURAŞ, Selen ORHAN, Ebru KOCAKAYA
pnd
30 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Kamu Yönetimi İlişkisi- Bir Örnek “Tıbbi Sekreterlik”
Gözde TAŞKIN
pnd
31 Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması
Yasemin BİLİŞLİ, Mahinur ÜSTÜNDAŞ, Hülya KAMARLI
pnd
32 Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları
Nuray KESKİN
pnd
33 Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısının Öğrenim Yeri Tercihlerine Etkisi
Hülya ÇINAR, Nuray KESKİN
pnd
34 Öğrencilerin Yaşam Değerlerinin İncelenmesi
Hasan TUTAR, Mahmut AKBOLAT, Cumhur ERDÖNMEZ
pnd